1. Polska 172 loty
2. Włochy 24 loty
3. Hiszpania 10 lotów
4. Niemcy 10 lotów
5. Belgia 8 lotów
6. Szwecja 6 lotów
7. Cypr 4 loty
8. Estonia 4 loty
9. Norwegia 4 loty
10. Wielka Brytania 4 loty
11. Francja 2 loty
12. Grecja 2 loty
13. Malta 2 loty
14. Rumunia 2 loty
15. Węgry 2 loty